Nordlignum
Nordlignum


Skandinavien har alltid producerat sågade trävaror av högsta kvalitet.


Nordlignum AB har under många år varit den naturliga länken mellan producenter och deras kunder för trävaror runt om i världen.

Tillsammans med våra producenter och deras goda råvara växer Nordlignum fortfarande starkt. Efterfrågan på svenskt tätvuxet virke av tall och gran ökar kontinuerligt.

Trots de kortsiktiga variationerna i skogens tillväxttakt kan vi öka vår export utan att riskera framtida behov.


PEFC Certifiering
Vi har nyligen blivit spårbarhetscertifierade och kan nu sälja trävaror med PEFC certifiering.

Ladda ner vårt PEFC certifikat


Nordlignumträträd