Nordlignum
Nordlignum Shipping


Nordlignum Shipping har tidigare ägt ett antal fartyg och opererat långtid- och korttidschartrade fartyg av Lo/Lo-typ, huvudsakligen inriktade på transport av skogsprodukter. För närvarande koncentrerar vi oss i första hand på internationella transporter på väg eller järnväg. Vår service gäller inte bara trävaror utan de flesta godstyper.


Vi fokuserar på att kontinuerligt förbättra våra möjligheter att ge bästa möjliga service och vara kostnadseffektiva i enlighet med våra kunders förändrade krav och önskemål.

Intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.


blommablommavatten