Nordlignum
Nordlignum Gruppen


Nordlignumgruppen har från begynnelsen vuxit lika stadigt som skogen själv.
Det hela började 1961 med agentur för sågade trävaror. Även idag är denna produkt stommen i företaget.

Vi har inom Nordlignumgruppen koncentrerat oss på att bredda vår kundkrets, huvudsakligen i Europa men även i Nordafrika och flera arabländer. Vår policy i alla affärsaktiviteter är att knyta goda affärskontakter genom personliga relationer, know-how och engagemang. Export av trävaror bygger till stor del på förtroende, materialhantering och transport.

Av den anledningen ingår två transportföretag i Nordlignumgruppen, Nordprotekt och Nordlignum Shipping. Nordlignumgruppen har förmånen att ha en personal med gedigen kunskap och erfarenhet av skandinaviska trävaror.


trädträdblomma