Nordlignum
Speciella behov


Behoven från våra kunder varierar mycket. Tack vare samarbeten med många sågverk i olika distrikt, kan vi alltid möta kundernas önskemål på skiftande marknader.

Inom gränserna för internationella sorteringsregler finns det plats för individuell bedömning och speciella behov, varför vi som agenter måste ha kunskap för att knyta relationer med rätt köpare till rätt leverantör och vice versa, för att tillmötesgå kundernas behov och önskemål och dessutom överleva i en bransch där konkurrensen ökar konstant.


Nordlignumträträd