Nordlignum
Utmärkta framtidsutsikter


Skogsindustrin är och har alltid varit den mest viktiga näringsgrenen i norra Skandinavien. Vi har alla skäl att tro att det kommer att förbli på det sättet - så länge vi kan spela våra kort väl, dvs. analysera och följa framtida trender på marknaden och använda oss av den skicklighet vi har utvecklat under de senaste 50 åren.

Vi har främst under de senaste 10 åren utökat våra aktiviteter avsevärt och kan nu erbjuda en ännu bättre service till våra kunder. Vi har nu möjlighet att komplettera vår know-how med alla viktiga "know-when", tack vare vår noggranna kontroll inom shipping och distribution.

Vår handel med andra träslag än skandinaviskt virke har ökat de senaste åren. Vi kan leverera stora kvantiteter av t ex Southern Yellow Pine från USA eller Okumé från Gabon av hög kvalitet. Genom Koper, Slovenien, där vi har vår egen terminal i hamnen, skeppar vi mängder av österrikisk gran till nordafrikanska länder. Vi skeppar också mängder av tysk/belgisk gran från Willebroek, Belgien. På sistone har också vår försäljning av Plywood från huvudsakligen Kina och Ryssland ökat.


Nordlignumträträd